Financiering & financieel management

advies, begeleiding én realisatie

Bekijk deze diensten


Stel direct jouw vraag

Financiering & financieel management

advies, begeleiding én realisatie

Stel direct je vraag

Onze diensten

Financiering & Financieel management

Financiële analyses

Financiële analyses van haalbaarheid, plannen, cashflow, investeringen, KPI's, waarde, efficiency, synergie, etc.

Financiering & Financieel management

Financieel managementadvies

Advies en begeleiding bij het optimaliseren van cashflow, KPI's/ratio's, stakeholder relations, risk- & creditmanagement.
Financiering & Financieel management

Financieringsadvies

Financieringsontwerp, -advies en aanvraag van vreemd vermogen, risicodragend vermogen en subsidies in juiste mix.

Onze visie

Cash = bedrijfsbrandstof

Zoals een auto niet zonder benzine, diesel, gas of elektriciteit kan, kan een bedrijf niet zonder cash. Die cash wordt gegenereerd door de eigen operatie (cashflow), maar zal in bepaalde fasen van elk bedrijf ook moeten komen uit externe financiering, zoals investeerders, subsidiënten, banken, crowdfunding platforms of andere alternatieve financieringen. De leveranciers van deze "brandstof" moet je dan niet alleen weten te vinden en aan te boren, maar ook weten te koesteren, terwijl je de afhankelijkheid ervan juist wilt minimaliseren en je ondernemingswaarde wilt laten groeien. De experts van Ondernemersadviseurs in financiering en financieel management weten als geen ander hoe deze complexe uitdaging voor jou in goede banen te leiden, met advies, begeleiding én realisatie!

Onze visie

Cash = bedrijfsbrandstof

Zoals een auto niet zonder benzine, diesel, gas of elektriciteit kan, kan een bedrijf niet zonder cash. Die cash wordt gegenereerd door de eigen operatie (cashflow), maar zal in bepaalde fasen van elk bedrijf ook moeten komen uit externe financiering, zoals investeerders, subsidiënten, banken, crowdfunding platforms of andere alternatieve financieringen. De leveranciers van deze "brandstof" moet je dan niet alleen weten te vinden en aan te boren, maar ook weten te koesteren, terwijl je de afhankelijkheid ervan juist wilt minimaliseren en je ondernemingswaarde wilt laten groeien. De experts van Ondernemersadviseurs in financiering en financieel management weten als geen ander hoe deze complexe uitdaging voor jou in goede banen te leiden, met advies, begeleiding én realisatie!

Financieel sturen

Datagericht sturen

Dit faciliteren wij met onze Performance Dashboard service, Prognoses & monitoring service en Signalering & sparring service.
Het belang van cashgenererend vermogen

Cash management

Advies gericht op het structureel versterken van het cash-genererend vermogen van je bedrijf, incl. credit management.
Financieel management

Waarde-optimalisatie

Advisering in sturen op marktwaarde van je onderneming én het gelijktijdig beheersen van risico's (risk management).

Financieringsvormen

Bankgarantie inzetten, waarom?

Risicomijdend

Financiering met gedekte kredieten of leningen van banken, crowdfunders, fintech, investeerders of overheids(organen).
Financiering van je startfase met seed capital

Risicodragend

Financiering met eigen vermogen (aandelen) of met ongedekte kredieten of leningen van financiers en/of investeerders.
Financieel management

Hybride / mezzanine

Financieringsvormen die zich tussen risicodragend en -mijdend in bevinden, zoals achtergestelde convertibles.

Financieringsdoelen

Startup financiering advies, realisatie en begeleiding

Startupfinanciering

Voor investering in ontwikkeling, activa en liquiditeit in de eerste paar jaren van je nieuwe onderneming.
Groei financiering advies

Groeifinanciering

Voor het uitbreiden van je onderneming en je organisatie klaarmaken voor groei, ook wel scale-up financiering genoemd.
Herfinanciering voor ondernemers

Herfinanciering

Voor het verbeteren van je huidige financieringsstructuur of het vrijmaken van vastzittend geld.
Objectfinanciering advies realisatie en begeleiding

Objectfinanciering

Voor het investeren in specifieke activa, zoals onroerend goed, machines, vervoermiddelen en ICT.
Hoe financiering je werkkapitaal?

Werkkapitaalfinanciering

Voor het vrijmaken van liquiditeit die te lang vast zit in debiteuren, voorraden of onderhanden werken.
Innovatie advies | Ondernemersadviseurs

Ontwikkelingsfinanciering

Voor het kunnen onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of technologieën.

Overnamefinanciering

Voor het financieel kunnen realiseren van een strategische overname, participatie of bedrijfsopvolging.
Advies bij crisis en turnarounds

Crisisfinanciering

Voor het financieel kunnen realiseren van "pivots" grote turnarounds, doorstarts en andere crisismaatregelen.
Financieel management

Opleidingsfinanciering

Voor het financieren van de ontwikkeling, verzorging en/of uitbesteding van opleidingen en trainingen van personeel.

Heb jij een financiële vraag?

Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze onderstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.


Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk CehaHenk heeft veel ervaring met financieringen en investeringen aan alle kanten van de tafel, wat cruciaal is om tot kansrijke aanvragen te komen.

Team Ondernemersadviseurs

Maarten Reintjens

Maarten is gespecialiseerd in financieel management, financiële analyses, administratieve organisatie en financiële sturingsinformatie.

Team Ondernemersadviseurs

Patrick Vijgen

Patrick heeft ruime ervaring als financieel manager, financieel adviseur en coach, met het hele spectrum van financieel management en financiering.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David heeft ruime ervaring in risk management en credit management van ondernemingen, cruciaal voor zowel je cash- als waarde-management.

Fiscaal advies voor ondernemers

Ruud Bemelmans

Ruud heeft vanuit zijn ruime financieel management ervaring, expertise opgebouwd in financiële rapportages, jaarrekeningen en belastingaangiften.

Heb jij een financiële vraag?

Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze onderstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.
Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk CehaHenk heeft veel ervaring met financieringen en investeringen aan alle kanten van de tafel, wat cruciaal is om tot kansrijke aanvragen te komen.

Team Ondernemersadviseurs

Maarten Reintjens

Maarten is gespecialiseerd in financieel management, financiële analyses, administratieve organisatie en financiële sturingsinformatie.

Team Ondernemersadviseurs

Patrick Vijgen

Patrick heeft ruime ervaring als financieel manager, financieel adviseur en coach, met het hele spectrum van financieel management en financiering.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David heeft ruime ervaring in risk management en credit management van ondernemingen, cruciaal voor zowel je cash- als waarde-management.

Fiscaal advies voor ondernemers

Ruud Bemelmans

Ruud heeft vanuit zijn ruime financieel management ervaring, expertise opgebouwd in financiële rapportages, jaarrekeningen en belastingaangiften.