Juridische zaken

advies, begeleiding én rechtsbijstand

Bekijk deze diensten


Stel direct jouw vraag
Juridische zaken - Ondernemersadviseurs

Juridische zaken

advies, begeleiding én rechtsbijstand

Stel direct je vraag

Onze diensten

Juridische advisering

Juridische preventie, advisering en structuren, opstellen of checken van overeenkomsten en andere documenten.

Begeleiding & dealmaking

Begeleiding bij het voeren van contract onderhandelingen, in het proces van deal making en nakoming ervan.

Incasso & rechtsbijstand

Het voeren van incasso procedures, het verlenen van directe rechtsbijstand dan wel in samenwerking met advocaten.

Voorbeelden

Contracten opstellen of checken | Ondernemersadviseurs

Overeenkomsten

Opstellen of checken van contracten en voorwaarden, hulp bij problemen over nakoming.
Juridische organisatievorm | Ondernemersadviseurs

Juridische organisatie

Juridische structurering van je onderneming of samenwerking, bestuurs- en aandeelhouderszaken.
Arbeidsrecht en ontslag | Ondernemersadviseurs

Personeel & recht

Juridische vormgeving van afspraken met personeel, hulp bij ontslag en issues met personeel.
Aansprakelijkheid - Juridisch advies van Ondernemersadviseurs

Aansprakelijkheid

Vragen over aansprakelijkheid en preventie, herstel of compensatie van geleden of veroorzaakte schade.
Juridische organisatievorm | Ondernemersadviseurs

Intellectueel Eigendom

Vragen over auteursrechten (w.o. broncode), merken, ontwerpen, modellen en octrooien cq. patenten.
Huurrecht en vastgoed - Ondernemersadviseurs

Huurrecht & vastgoed

Juridische vraagstukken over huren, verhuren, beheren, ontwikkelen, kopen en verkopen van onroerend goed.
Vragen over bestuursrecht? Ondernemersadviseurs!

Bestuurs- & milieurecht

Vragen over vergunningen, milieu rechtelijke zaken en relaties of issues met overheidsorganen.
Juridische vragen over internationaal zaken doen?

Internationaal recht

Juridische vraagstukken over international zaken doen of samenwerken binnen en buiten de EU.
Advies bij crisis en turnarounds

Crisis & Continuiteit

Problemen rond continuïteit, doorstart, crediteurenregelingen, surseance of faillissement.

Onze visie

Regel je zaken gewoon goed!

Overeenkomsten zijn afspraken. Afspraken zijn overeenkomsten. Ondernemen hangt aan elkaar van afspraken met allerlei partijen, zoals leveranciers, klanten, personeel, ingehuurde derden, financiers, mede-bestuurders, aandeelhouders, verhuurders, etc. Soms ben je vrij in hoe die afspraken vorm te geven, soms stelt de wet of rechtspraak kaders waaraan die afspraken moeten voldoen. Het goed vastleggen van die afspraken in contracten is een voorwaarde om de kans op problemen te minimaliseren. Net als het goed juridisch structureren van organisatievormen en het verkrijgen van vereiste toestemmingen of beschermde registraties. Onze adviseurs zijn sterk in deze wat wij noemen juridische preventie, maar kunnen je ook bijstaan in gevallen waarin er toch conflicten ontstaan. Met advies, bemiddeling en rechtsbijstand.

Onze visie

Regel je zaken gewoon goed!

Overeenkomsten zijn afspraken. Afspraken zijn overeenkomsten. Ondernemen hangt aan elkaar van afspraken met allerlei partijen, zoals leveranciers, klanten, personeel, ingehuurde derden, financiers, mede-bestuurders, aandeelhouders, verhuurders, etc. Soms ben je vrij in hoe die afspraken vorm te geven, soms stelt de wet of rechtspraak kaders waaraan die afspraken moeten voldoen. Het goed vastleggen van die afspraken in contracten is een voorwaarde om de kans op problemen te minimaliseren. Net als het goed juridisch structureren van organisatievormen en het verkrijgen van vereiste toestemmingen of beschermde registraties. Onze adviseurs zijn sterk in deze wat wij noemen juridische preventie, maar kunnen je ook bijstaan in gevallen waarin er toch conflicten ontstaan. Met advies, bemiddeling en rechtsbijstand.

Heb jij een juridische vraag?

Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze nevenstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen of een legal check-up aanvragen.


Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David is als resultaatgerichte Sr. Juridisch adviseur sterk in overeenkomsten, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso, risk- en creditmanagement.

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk Ceha

Henk is zeer ervaren in onderhandelingen, dealmaking en juridische vormgeving van overnames, participaties, samenwerkings- en organisatievormen.

Team Ondernemersadviseurs

Eva Slaats

Eva assisteert als Jr. Juridisch adviseur bij juridische adviestrajecten, met als expertisegebieden huren en verhuren, AVG en privacy wetgeving.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. Birgit Peters

Birgit is arbeidsrecht specialist met ruime ervaring als juriste, advocaat en HR-medewerker. Tevens is zij Mediator en Extern Vertrouwenspersoon.

Heb jij een juridische vraag?

Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze onderstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen of een legal check-up aanvragen.
Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David is als resultaatgerichte Sr. Juridisch adviseur sterk in overeenkomsten, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso, risk- en creditmanagement.

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk Ceha

Henk is zeer ervaren in onderhandelingen, dealmaking en juridische vormgeving van overnames, participaties, samenwerkings- en organisatievormen.

Team Ondernemersadviseurs

Eva Slaats

Eva assisteert als Jr. Juridisch adviseur bij juridische adviestrajecten, met als expertisegebieden huren en verhuren, AVG en privacy wetgeving.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. Birgit Peters

Birgit is arbeidsrecht specialist met ruime ervaring als juriste, advocaat en HR-medewerker. Tevens is zij Mediator en Extern Vertrouwenspersoon.