Faillissement voorkomen: doe je zo!

Er bestaan manieren om te voorkomen dat jouw bedrijf failliet verklaard wordt. Er kan een akkoord worden gesloten met de schuldeisers, er kan een uitstel van betaling komen, er kan een doorstart geregeld worden of je kunt de schuldsanering in gaan. Toch is het lastig om te weten hoe dit allemaal in juridisch elkaar zit. In dit artikel worden jouw vragen over een faillissement voorkomen beantwoord.

De wet die wordt benoemd in dit artikel is de Faillissementswet. Hierna te herkennen aan de afkorting Fw.

Wanneer ben je failliet

Wanneer een bedrijf zijn financiële verplichtingen niet meer kan nakomen en de schulden blijven oplopen, kan er op eigen verzoek of op verzoek van de schuldeisers een faillissement worden aangevraagd. Het faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank. Het bedrijf is dan failliet verklaard (Art. 1 lid 1 Fw).

Onderhands akkoord schuldeisers

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe wet ingegaan, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De wet is een onderdeel van de Faillissementswet (vanaf Art. 369 Fw) en geldt voor alle bedrijven. Door deze wet kan de schuldenaar een akkoord (WHOA-akkoord) sluiten zonder dat de schuldeisers en aandeelhouders het ermee eens zijn. Het wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat de schuldeisers en aandeelhouders gedwongen worden om zich aan dit akkoord te houden. Dit akkoord moet goedgekeurd worden door de rechter (Art. 370 lid 1 Fw). Het feit dat het akkoord de goedkeuring van de rechter nodig heeft, wordt homologatie genoemd. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf nog gered kan worden en niet te diep in de schulden zit. Je kunt de schulden niet meer betalen maar het bedrijf moet wel nog winstgevend zijn. Ook dient er een plan te zijn waarin duidelijk staat beschreven dat het haalbaar is om het bedrijf nog te redden.

faillissement voorkomen

Het liquidatieakkoord

De WHOA is ook voor bedrijven met een lage kans op voortzetting van het bedrijf. Normaal gesproken zal dit eindigen in een faillissement. Bij een faillissement neemt de curator de bevoegdheden van jouw bedrijf over en dat betekent dat je zelf niks meer te zeggen hebt over de beslissingen die gemaakt dienen te worden. Met de WHOA is er een mogelijkheid om het zeggenschap over jouw bedrijf te behouden als deze failliet dreigt te gaan. De WHOA zorgt ervoor dat jouw bedrijf zonder te veel gedoe, die je bij een faillissementsverklaring wel hebt, kan stoppen. Dit gebeurt door middel van een liquidatieakkoord. Dat houdt in dat het vermogen volledig ter beschikking wordt gesteld aan de schuldeisers. Zo kan een grote financiële schade voorkomen worden.

Doorstart na faillissement

Een doorstart is alleen mogelijk op het moment dat jouw bedrijf een rechtspersoon is. Een rechtspersoon is een besloten vennootschap (BV), een naamloze vennootschap (NV), een vereniging of een stichting. Een doorstart betekent dat een deel van het bedrijf na een faillissement wordt voortgezet. Je koopt zelf de goede onderdelen over van jouw bedrijf om een nieuw bedrijf mee te starten.

Na een faillissementsverklaring wordt er een curator aangewezen. Een van zijn taken is om te onderzoeken of een doorstart van het bedrijf mogelijk is. Er dient te worden uitgezocht welke onderdelen van jouw bedrijf nog door kunnen en welke niet. Het is handig om hier een doorstartplan voor te maken.

Surseance van betaling

Als een bedrijf financiële problemen heeft, betekent dit niet meteen dat er sprake is van een faillissement. Dit kan voorkomen worden door een uitstel van betaling te krijgen. Surseance van betaling is opgenomen in Art. 214 lid 1 Fw: ´De schuldenaar die voorziet, dat hij met het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, kan surseance van betaling aanvragen. ´ De rechtbank bepaalt of er een surseance van betaling komt of niet. De rechter geeft een uitstel voor maximaal 1.5 jaar. Wanneer de rechter de aanvraag weigert, kan er geprobeerd worden om in de schuldregeling te komen. Als dit niet lukt, wordt het bedrijf failliet verklaard.

faillissement voorkomen

Een surseance van betaling wordt alleen gegeven aan bedrijven die een rechtspersoon zijn of aan natuurlijke personen die een eigen bedrijf hebben. Als er een surseance van betaling is uitgesproken, wordt er een bewindvoerder aan jou gekoppeld. Het is dan, samen met de bewindvoerder, aan jou om te zorgen dat een faillissement voorkomen wordt. Dit kan door bijvoorbeeld tot een betalingsregeling te komen met de schuldeisers.

De schuldsanering

De rechtbank kan ook een surseance van betaling weigeren. De rechter kan dan een faillissement uitspreken of je gaat na de faillissementsverklaring de schuldsanering in. De schuldsanering is opgenomen in Art. 284 lid 1 Fw: ´Een natuurlijke persoon kan, indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken. ´ De schuldsanering kent twee trajecten, het minnelijk traject (msnp) en het wettelijk traject (wsnp).

De schuldsanering is een regeling die minimaal 3 jaar duurt. Dit is een traject dat de schuldenaar moet doorlopen om schuldenvrij te worden. Je krijgt dan de schone lei verklaring en dat betekent dat je de overige schulden niet meer hoeft te betalen (Art. 358 lid 1 Fw). Om een schone lei verklaring te krijgen, moet je aan alle verplichtingen van de schuldsanering voldaan hebben.

faillissement voorkomen

Conclusie 

Vóór een faillissement kan er een onderhands akkoord worden gesloten met de schuldeisers. De rechtbank moet hier toestemming voor geven. Er kan een liquidatieakkoord overeengekomen worden. Met dit akkoord kan het bedrijf stoppen zonder een faillissementsverklaring te krijgen. Door een surseance van betaling kan een faillissement voorkomen worden. De rechtbank geeft dan uitstel van betaling. Ná een faillissement kan er een doorstart van het bedrijf plaatsvinden of doet een verzoek voor de schuldsanering.

Zorg er altijd voor dat je de financiële kant van het bedrijf op orde hebt, zodat je meteen door hebt als het bergafwaarts gaat. Dit kan veel financiële problemen voorkomen, zoals een faillietverklaring. Zodra er schulden ontstaan of er al een aantal schulden bestaan, is het handig om meteen te kijken naar wat er gedaan kan worden om jouw bedrijf te redden.

Vragen of contact

Heb je meer vragen over dit artikel, het faillissementsrecht of andere juridische vragen? Of wil je voordelige hulp van een van onze juristen hierbij? Laat dat dan weten door middel van onderstaand formuliertje. Één van onze juridisch adviseurs neemt dan snel contact met je op. Je kunt ook direct een online consult inplannen.

Over de schrijver
Eva is Jr. Juridisch adviseur bij Ondernemersadviseurs en opgeleid in HBO-rechten aan de Hogeschool Zuyd. Haar interesses en expertises liggen in ondernemingsrecht, faillissementsrecht, privacy, AVG, franchising en de juridische aspecten van marketing.