Van Human Resource naar Human Relation Management

Van Human Resource naar Human Relation Management

Human Relation Management ... dat heet toch Human Recource Management binnen het Management & Organisatie domein? Ja dat was het, en voor mijn idee te lang. Wie aan HRM denkt, denkt aan instroom, doorstroom en uitstroom. Sinds jaar en dag het frame waardoor we naar ons personeel en meest waardevolle asset kijken. In mijn ogen schiet dit te kort en dekt het de lading niet meer van de werknemer, werkgever en klantbehoefte. Wat ik daarmee precies bedoel leg ik je uit aan de hand van dit artikel.

Waarom Human Relation Management

Mensen willen écht gezien, gehoord en geliefd worden. Dat is de basisbehoefte van ieder mens. Dat geldt voor jou als werkgever, maar ook voor jouw werknemers en klanten. In de hedendaagse bedrijfsvoering en specifiek het vakgebied HRM hebben we het nooit over de relatie. Je belangrijkste KPI als het gaat om "happy customers and employees". Waarom? Omdat dit tevens het thema is waar het pijn doet en de schoen wringt. Het issue waar we graag omheen lopen, lullen en ver vandaan blijven. Het is moeilijk, niet meetbaar en alles wat niet tastbaar is laten we maar in de lucht zweven. Juist die krachten en machten bepalen het succes van ieder individu en dus ook jouw organisatie en klanten. Het bepaalt of jouw bedrijf een gezonde of ongezonde cultuur kent. Dat maakt of mensen blijven of weggaan.

Het relatieweb

Als we uitzoomen en de wereld van een afstand bekijken dan zien we een groot relationeel web. Ecologisch staat alles met elkaar in verbinding en is in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar, dat noemen we een systeem. Dit geldt ook voor ons economisch systeem waarin jij als MKB’er opereert. Ga maar eens na met wie jij allemaal direct en indirect relaties onderhoudt om je business te laten draaien. Jouw leveranciers, jouw werknemers, jouw klanten, maar ook concurrenten, stakeholders, de overheid en ga zo maar door. Alles staat in relatie tot elkaar. En die verbindingen, die lijntjes, zijn de kanalen waarover informatie wordt overgedragen. Zowel zichtbaar via beeld, als hoorbaar middels taal, maar ook voelbaar door energie. De kwaliteit van die lijntjes bepaald sterk hoe we ons voelen en elkaar beïnvloeden in positieve en negatieve zin. Die ervaringen samen vormen ons beeld.

Kennisbank Ondernemen, management & organisatie sectie

Veiligheid en vertrouwen en verbinding

Het fundament voor een gezonde relatie begint bij een voedende context. Een omgeving waarin veiligheid aanwezig is, zodat vertrouwen de basis vormt en verbinding een natuurlijk gevolg is. Dat is een uitdaging voor eenieder in de organisatie. Ben je in staat om oordeelloos te luisteren, mag werkelijk alles er zijn zonder direct te oordelen en kun je ook als het spannend wordt in verbinding blijven. Good job! In de meeste gevallen is hier nog werk aan de winkel. Een gezond systeem kent een aantal natuurlijke basisprincipes om in balans te blijven, deze zijn gebaseerd op de systeemtheorie van Bert Hellinger. 

1. Heelheid 

Het principe heelheid herinnert ons eraan dat wij niets kunnen uitsluiten, onderdrukken of wegstoppen. Alles wat aanwezig is wil meedoen en onderdeel uitmaken van het gehele systeem. Kiezen wij ervoor om mensen uit te sluiten, dan werkt dit tegen ons. Ons geweten wordt continue getriggerd bewust of onbewust. Tot dat wij het aankijken en toestaan om onderdeel uit te maken van het geheel. Dan valt de trekkracht in de onderstroom samen weg, omdat de waarheid gezien wordt. Een praktisch voorbeeld is het uitsluiten van een collega die niet handelt volgens de onuitgesproken normen en waarden. Dat kan zich uiten in afzonderen en verzwakt de relatie die nodig is om samen te werken.

2. Orde

Een ander natuurlijk principe binnen systemen is orde of beter gezegd rangorde. Oud gaat voor nieuw. Dit let heel nauw in de praktijk. Hoe worden nieuwe medewerkers geïntroduceerd in de groep en nemen ze hun gezonde plek in of stijgen ze direct op en nemen de plek van een ander in. De andere uitwerking is dat mensen hun plek niet durven innemen en zich buiten het systeem plaatsen. Beide uitwerkingen zorgen ervoor dat het niet stroomt, maar stagneert in de relaties.

3. Balans

De met stipt op nummer een discussie: verdien ik wel genoeg? Balans tussen geven en ontvangen is het derde natuurlijke principe. Een ongoing thema binnen bedrijven. Dat gaat naast salaris nog veel meer over gezien worden, waardering, de plek kunnen innemen en het gevoel hebben ertoe te doen.

Zijn een of meerdere principes uit balans, dan verstoort de relaties binnen het systeem. Dit beïnvloedt ook de relaties met klanten, stakeholders en de omgeving. Het is dus van groot belang om de onderstroom bloot te leggen zodat het systeem weer in harmonie kan samenvallen. Dat zorgt voor flow, efficiënte en bovenal gezonde en tevreden werknemers en klanten.

Het vervolg

In de volgende kennis blogs ga ik verder in op de thematieken van Human Relation Management. Dit zijn de dynamiek van afhankelijkheid, de kunst van reflectie, natuurlijk leiderschap, de relatie cyclus, het speelveld en de stakeholders.

Vragen of contact

Kun je niet wachten en wil je al eerder in gesprek over Human Relation Management en hoe je dit kunt toepassen als ondernemer binnen jouw MKB-bedrijf? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons te leggen via onderstaand formuliertje. Dominique van onze sectie Management & Organisatie advies zal snel contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.

 

Over de schrijver
Dominique is Sr. HR Adviseur, coach en interim bij Ondernemersadviseurs. Met haar uitgesproken visie Human Resource Management als Human Relation Management te zien, is zij een partner bij uitstek voor ondernemers die hun medewerkers echt zijn als duurzame relaties.