Overnames, fusies en samenwerking - Ondernemersadviseurs

Overnames, fusies & samenwerking

advies, realisatie én begeleiding

Bekijk deze diensten


Stel direct jouw vraag
Overnames, fusies en samenwerking - Ondernemersadviseurs

Overnames, fusies & samenwerking

advies, realisatie én begeleiding

Stel direct je vraag

Onze diensten

Overnames, fusies en samenwerking - Ondernemersadviseurs

Multidisciplinaire advisering

Advisering bij overnames en andere vormen van samenwerking door ervaren overname-adviseur met multidisciplinair team.
Overnames, fusies en samenwerking - Ondernemersadviseurs

Onderhandelen & dealmaking

Het voorbereiden, voeren en/of begeleiden van onderhandelingen over overnames of andere samenwerking t/m de dealmaking.
Overnames, fusies en samenwerking - Ondernemersadviseurs

Multidisciplinaire nazorg

Het adviseren en begeleiden van vragen, problemen en implementatietaken na afronding van de dealmaking.

Voorbeelden

De vele vormen en varianten

Er zijn heel veel vormen van overnames, fusies en alles wat daar tussen in kan zitten. Wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is dat het op tijd vooraf beginnen met het ontwikkelen van het strategisch concept voor de samenwerkingsvorm en klaarmaken van de onderneming voor zo'n stap cruciaal zijn voor het welslagen. Onze ervaren adviseurs kunnen je als geen ander in dit proces adviseren en begeleiden. Dat geldt voor elke vorm of variant, die we hieronder kort hebben samengevat:

Voorbeelden

De vele vormen en varianten

Er zijn heel veel vormen van overnames, fusies en alles wat daar tussen in kan zitten. Wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is dat het op tijd vooraf beginnen met het ontwikkelen van het strategisch concept voor de samenwerkingsvorm en klaarmaken van de onderneming voor zo'n stap cruciaal zijn voor het welslagen. Onze ervaren adviseurs kunnen je als geen ander in dit proces adviseren en begeleiden. Dat geldt voor elke vorm of variant, die we hieronder kort hebben samengevat:
Strategische samenwerking | Ondernemersadviseurs

Samenwerking

Organisatorische, commerciële of strategische samenwerking zonder vervlechting van de juridische entiteiten.
Samenwerking met deelname in aandelen | Ondernemersadviseurs

Participatie

Samenwerking in combinatie met een participatie in aandelen van of door de samenwerkingspartner.
Strategie, groei- en businessmodellen - Ondernemersadviseurs -

Strategisch belang

Samenwerking met een zgn. strategisch minderheidsbelang, wat zeggenschap geeft in belangrijke besluiten.
Overnames, fusies en samenwerking - Ondernemersadviseurs

Meerderheidsbelang

Samenwerking met participatie van van of door de samenwerkingspartner met een belang van meer dan 50%.
Advies bij joint ventures | Ondernemersadviseurs

Joint Venture

Samenwerking door gezamenlijke deelname in een voor de aparte entiteit die voor de samenwerking wordt opgericht.
Fusie advisering | Ondernemersadviseurs

Fuseren

Het volledig samengaan van samenwerkingspartners via juridische fusie of bedrijfsfusie.
Een strategie die niet klopt is er geen

Strategische overname

Het overnemen van alle aandelen in/door de samenwerkingspartner vanuit strategische motieven van de koper.
Private equity overname | Ondernemersadviseurs

Private Equity overname

Het overnemen van aandelen door een private equity partij met als doel sterke groei en doorverkopen.
Bedrijfsopvolging | Ondernemersadviseurs

Bedrijfsopvolging

Overname van een bedrijf door een opvolgend ondernemer uit bijvoorbeeld het management of uit de familie..

Onderdelen

Multidisciplinaire expertise 

Voor elke variant is multidisciplinaire expertise en overview onontbeerlijk. Elke vorm van overname of samenwerking heeft immers zowel strategische, organisatorische, juridische, fiscale, financieringstechische, bedrijfseconomische en zelfs marketingtechnische aspecten, die je moet kunnen tackelen en waartussen je de samenhang heel goed moet snappen. En dat is precies waar je bij Ondernemersadviseurs op kunt rekenen. Daarbij hebben onze adviseurs in strategie, overnames en fusies ervaring aan alle kanten van de tafel: als adviserende, kopende, verkopende en financierende partij. Schakel ons daarom in een zo vroeg mogelijk stadium in zodat we het gehele proces kunnen optimaliseren, of je nu aan kopende of verkopende zijde zit:

Onderdelen

Multidisciplinaire expertise 

Voor elke variant is multidisciplinaire expertise en overview onontbeerlijk. Elke vorm van overname of samenwerking heeft immers zowel strategische, organisatorische, juridische, fiscale, financieringstechische, bedrijfseconomische en zelfs marketingtechnische aspecten, die je moet kunnen tackelen en waartussen je de samenhang heel goed moet snappen. En dat is precies waar je bij Ondernemersadviseurs op kunt rekenen. Daarbij hebben onze adviseurs in strategie, overnames en fusies ervaring aan alle kanten van de tafel: als adviserende, kopende, verkopende en financierende partij. Schakel ons daarom in een zo vroeg mogelijk stadium in zodat we het gehele proces kunnen optimaliseren, of je nu aan de kopende of verkopende kant zit:
Strategische voorbereiding | samenwerking, fusie of overname

Strategische concepting

Het bedenken van het strategisch concept voor een samenwerking volgens een zgn. win-win-architectuur.
Overnames, fusies en samenwerking - synergie-analyse

Synergie & business case

Het uitwerking van de wederzijdse voordelen in een gezamenlijke business case versus een stand-alone case.
Strategische verkenning bij overnames en fusies | Ondernemersadviseurs

Strategische verkenning

Het doen van research en voeren van verkennende gesprekken met deze business case in mind.
Business valuation | Ondernemersadviseurs

Waardering & prijs

Het onderbouwd waarderen van het over te nemen bedrijf (of deel daarvan) en daarop bepalen van je prijsrange.
Juridische en fiscale aspecten van overnames, fusies en samenwerking

Juridisch-fiscale analyse

Ontwerp van de juridische en fiscale structuur van de overname en evt. daarop aanpassen van de prijs.
Financieel gerichte verkenningsronde bij overnames, fusies en samenwerking

Financiële verkenning

Het voortzetten van de eerdere strategische besprekingen, maar nu met een duidelijk een financieel accent.
Dealmaking fase bij overnames, fusies en strategische samenwerking

Deal making

Het onderhandelingen over de deal contouren t/m het sluiten van een termsheet cq. voorovereenkomst.
Die Diligence begeleiding

Due Diligence

Het uitvoeren (koper) resp. meewerken (verkoper) aan het Due Diligence onderzoek en besprekingen daarover.
Het closing proces bij overnames, fusies en samenwerking

Deal closing

De onderhandelingsfase na Due Dilligence t/m het sluiten van de definitieve overeenkomst. Closing is een vak!
Overnamefinanciering, financiering van participaties

Overname financiering

Het aanvragen en rondkrijgen van de financiering van de overname, intern of extern (als van toepassing).

Integratie & implementatie

Het implementeren van de gezamenlijke business case en synergie in de interne en externe  organisatie(s).
Issues en conflicten bij overnames, fusies en samenwerkingen

After closing issues

Het omgaan met en oplossen van tegenvallers, issues of conflicten die meer dan eens ontstaan na de closing.

Heb jij een overnamevraag?

Speelt er bij jou een een dergelijk vraagstuk over overname, fusie, bedrijfsopvolging of een van de vele andere samenwerkingsvormen? Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze nevenstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.


Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk CehaMet zijn ruime ervaring in overnames en strategische samenwerking, opgedaan als koper, verkoper, adviseur én investeerder, is Henk jouw adviseur in deze.

Team Ondernemersadviseurs

Patrick Vijgen

Patrick heeft als financieel adviseur ruime ervaring in bedrijfsopvolging en overnames in het MKB, met een sterk specialisme in horeca.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David is een ervaren jurist die bij overnames en andere samenwerkingen voor de juridische due dilligence en contractuele vormgeving zorgt draagt.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. Robbert Dols

Robbert wordt als sr. fiscaal-jurist met ruime ervaring in overnames en bedrijfsopvolging, ingezet op de fiscaliteiten en fiscale structurering van overnames.

Team Ondernemersadviseurs

Maarten Reintjens

Maarten wordt als financieel en fiscaal adviseur ingezet in de financieel-administratieve due dilligence en bij de fiscale structurering van de deals.

Heb jij een overnamevraag?

Speelt er bij jou een een dergelijk vraagstuk over overname, fusie, bedrijfsopvolging of een van de vele andere samenwerkingsvormen? Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze onderstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.
Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk CehaMet zijn ruime ervaring in overnames en strategische samenwerking, opgedaan als koper, verkoper, adviseur én investeerder, is Henk jouw adviseur in deze.

Team Ondernemersadviseurs

Patrick Vijgen

Patrick heeft als financieel adviseur ruime ervaring in bedrijfsopvolging en overnames in het MKB, met een sterk specialisme in horeca.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David is een ervaren jurist die bij overnames en andere samenwerkingen voor de juridische due dilligence en contractuele vormgeving zorgt draagt.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. Robbert DolsRobbert wordt als sr. fiscaal-jurist met ruime ervaring in overnames en bedrijfsopvolging, ingezet op de fiscaliteiten en fiscale structurering van overnames.

Team Ondernemersadviseurs

Maarten Reintjens

Maarten wordt als financieel en fiscaal adviseur ingezet in de financieel-administratieve due dilligence en bij de fiscale structurering van de deals.