Een strategie die niet klopt is er geen

Strategisch management

analyse, ontwikkeling & advisering

Bekijk deze diensten


Stel direct jouw vraag
Strategische verkenning bij overnames en fusies | Ondernemersadviseurs

Strategisch management

Analyse, ontwikkeling & advies

Stel direct je vraag

Onze diensten

Strategisch management

Strategische analyses

Strategische analyses zoals SWOT, business modelling, positioneringsanalyse, waarde-analyses, scenario- en synergie-analyses. 
Strategisch management

Strategische advisering

Ontwikkeling van toekomstbestendige strategieën, business plannen en data-driven monitoring van de implementatie.

Strategische dealmaking

Advisering, bemiddeling en begeleiding in het gehele dealmakingsproces van strategische partnering, fusies en overnames.

Voorbeelden

SWOT analyse | Ondernemersadviseurs

Swot analyses

Analyse van de kansen en bedreigingen voor jouw bedrijf de komende 3-5 jaren en hoe matchen deze met de sterke en zwakke punten van je organisatie.
Business model verbeteren

Business modellen

Optimaliseren van je je product model, marketing model, verdien model, organisatie model en financieel model tot één kloppend business model.
Business plan ontwikkelen

Business case building

Vertalen van dit business model naar een samenhangend business plan voor positionering, exploitatie, financiering en beleid in meerdere scenario's.
Een strategie die niet klopt is er geen

Strategie-ontwikkeling

Het (her-)ontwikkelen van een strategie voor je onderneming die optimaal inspeelt op kansen en bedreigingen en de sterktes en zwaktes van je bedrijf. 

Overnames, fusies en samenwerking - Ondernemersadviseurs

Strategische partnerships

 Ontwikkeling van kansrijke concepten voor strategische samenwerking, partnersearch, vormgeving en dealmaking van de partnerships.

Overnames & fusies

Multidisciplinaire advisering, dealmaking en begeleiding bij overnames, fusies, joint-ventures en participaties, vanuit één coherente overkoepelende strategische regie.
Strategisch managen van stakeholder relaties

Stakeholder management

Advisering en begeleiding bij het goed managen van de relatie met en tussen stakeholders en handling van belemmerende issues in deze relaties.
Strategie mee laten ontwikkelen met bedrijfslevenscycluss

Life cycle management

Lifecycle management zorgt voor een pro-actieve geleidelijke aanpassing van (onderdelen van) je strategie aan de levensfase van je bedrijf.
Verander organisatie mee met strategie

Strategisch veranderen

Advisering en begeleiding bij het doorvoeren van een nieuwe strategie in de organisatie, bedrijfsvoering en in het stakeholder management.

Onze visie

Een strategie moet kloppen!

Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Een strategie vormt de route die je met je bedrijf kiest richting je doel én omvat per definitie alle terreinen van de bedrijfsvoering: product, markt, marketing, operatie, productie, ICT, personeel, organisatie, innovatie, exploitatie, balans, cashflow, financiering, juridische aspecten en fiscaliteiten. Wil je al deze aspecten inderdaad die juiste route op krijgen richting je doel, dan is de samenhang tussen al deze aspecten zowel de grootste uitdaging als de grootste succesfactor. Je kunt het vergelijken met de bekende Rubik's Cube: je kunt één vlak mooi gereed krijgen in één kleur, maar daar weer andere vlakken mee verpesten. De kunst is om de juiste combinaties te vinden die er voor zorgen dat alle vlakken effen zijn en daarmee de kubus klopt: dat is een kloppende strategie. Deze kunst heeft dus enerzijds een creatief-analystische kant (zoals bij de kubus) maar anderzijds een managerial kant, die we stakeholder management noemen. Beide kanten zijn even belangrijk, waarbij geldt dat een kloppende strategie beter te verkopen is dan een met gaten! Duidelijk is dat strategisch management een volledig multidisciplinaire aanpak vergt, waarin samenhang binnen en overzicht over specialismen cruciaal is. Maak hier kennis met onze strategen:

Onze visie

Een strategie moet kloppen!

Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Een strategie vormt de route die je met je bedrijf kiest richting je doel én omvat per definitie alle terreinen van de bedrijfsvoering: product, markt, marketing, operatie, productie, ICT, personeel, organisatie, innovatie, exploitatie, balans, cashflow, financiering, juridische aspecten en fiscaliteiten. Wil je al deze aspecten inderdaad die juiste route op krijgen richting je doel, dan is de samenhang tussen al deze aspecten zowel de grootste uitdaging als de grootste succesfactor. Je kunt het vergelijken met de bekende Rubik's Cube: je kunt één vlak mooi gereed krijgen in één kleur, maar daar weer andere vlakken mee verpesten. De kunst is om de juiste combinaties te vinden die er voor zorgen dat alle vlakken effen zijn en daarmee de kubus klopt: dat is een kloppende strategie. Deze kunst heeft dus enerzijds een creatief-analystische kant (zoals bij de kubus) maar anderzijds een managerial kant, die we stakeholder management noemen. Beide kanten zijn even belangrijk, waarbij geldt dat een kloppende strategie beter te verkopen is dan een met gaten! Duidelijk is dat strategisch management een volledig multidisciplinaire aanpak vergt, waarin samenhang binnen en overzicht over specialismen cruciaal is. Maak hier kennis met onze strategen:

Heb jij een strategisch vraagstuk?

Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze nevenstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.


Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk CehaHenk is een creatief strategisch adviseur met decennia ervaring in strategisch management in elke bedrijfsfase, sterk in de 3-hoek strategy-marketing-finance.

Team Ondernemersadviseurs

Nicole Ehlers

Nicole is met haar achtergrond in bedrijfskunde, bedrijfspsychologie en hospitality sterk in strategisch HR beleid, organisatieverandering en personele fusies.

Team Ondernemersadviseurs

Nikki RemkesNikki is een ervaren adviseur en interim management op het gebied van HR, Recruitment, Talent management, organisatie verandering bij bijv. fusies/overnames.

Team Ondernemersadviseurs

Dominique Nelissen

Dominique is als Sr. HR adviseur sterk in strategisch personeelsbeleid, arbeidsmarktpositionering, beloningsbeleid en employee benefits. 

Heb jij een strategisch vraagstuk?

Of wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze onderstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.
Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Drs. Henk CehaHenk is een creatief strategisch adviseur met decennia ervaring in strategisch management in elke bedrijfsfase, sterk in de 3-hoek strategy-marketing-finance.

Team Ondernemersadviseurs

Nicole Ehlers

Nicole is met haar achtergrond in bedrijfskunde, bedrijfspsychologie en hospitality sterk in strategisch HR beleid, organisatieverandering en personele fusies.

Team Ondernemersadviseurs

Dominique Nelissen

Dominique is als Sr. HR adviseur sterk in strategisch personeelsbeleid, arbeidsmarktpositionering, beloningsbeleid en employee benefits.