Datagericht sturen met Ondernemersadviseurs

Business data-analytics

Datagericht sturen = beter sturen

Bekijk deze diensten


Stel direct jouw vraag
Datagericht sturen met Ondernemersadviseurs

Business & data-analytics

Datagericht sturen = beter sturen

Stel direct je vraag

Onze diensten

Business- & data-analytics

Ontwerp data-modellen

Datagericht sturen begint bij een juiste analyse en ontwerp van het KPI-modellen en datamodellen voor jouw bedrijf.
Business- & data-analytics

Bouw & beheer sturingstools

Vervolgens bouwen we in korte tijd een all-in-one online Performance dashboard incl. bijbehorende datakoppelingen.
Business- & data-analytics

Signalering & interpretatie

Voor de juiste interpretatie, signalering en acties bieden we tools en sparring met onze data-analisten en strategen.

Voorbeelden

Key Performance Indicators

KPI modelling

Wat zijn Key Performance Indicators (KPI's) van jouw bedrijf en hoe deze te calculeren en analyseren?
Analyse benchmark databronnen

Data modelling

Welke data uit welke bronnen zijn nodig om de KPI's van jouw bedrijf continu te kunnen meten?
Benchmark databronnen koppelen

Data connecting

Welke databronnen moet hoe worden gekoppeld aan je KPI dashboard om continue actueel te blijven?

Dashboarding

Hoe moet je (online) all-in-one Dashboard eruit zien, welke KPI's en welke indicatoren moet dit dashboard bevatten?
Benchmark model bouwen

Benchmarking

Hoe kun je jouw KPI's vergelijken met soortgenoten en dit verwerken in je all-in-one Dashboard?
Plannen en monitoren met echte data

Forecasting

Hoe kun je op basis van echte data steeds betrouwbaardere prognoses maken voor je onderneming(en)?

Monitoring

Hoe kun je je prestaties effectief monitoren tegenover vorige periode, je prognoses of andere benchmark(s)?

Signalering

Hoe kun je signaleringen krijgen bij bepaalde KPI-waarden en deze in de juiste verbeteringsacties omzetten?
Datatesting van het prognosemodel

Actie tracking

Hoe kun je de effecten van ingezette verbeteringsacties of nieuwe plannen meten, monitoren en bijsturen?

Onze visie

Meten = weten = beter sturen

Succesvol datagericht sturen draait dus om meer dan data alleen. Je hebt zowel ICT kennis, data-analytische en statistische kennis, als kennis nodig van het domein waarop de data-(analyses) betrekking hebben, zoals financiën, marketing, operations of HR. Tot slot moet je ook de kennis, ervaring, overview én creativiteit hebben om de resultaten van die analyses te vertalen naar concrete plannen en acties voor verbetering van resultaten en weten welke KPI's je daarmee verbetert. Met andere woorden aan welke knoppen je op welke manier moet draaien om welke indicatoren te verbeteren, rekening houdend met de samenhang tussen verschillende indicatoren in verschillende disciplines van de bedrijfsvoering. Dit is precies wat je bij Ondernemersadviseurs aantreft, juist die multidisciplinaire benadering van het datagericht sturen. Als je bij ons een abonnement Performance-diensten hebt, beschik je op structurele basis over al deze knowhow en tools. Heb je zo'n abonnement (nog) niet, dan kun je onze Business data-analytics experts voor advies inschakelen:

Onze visie

Meten = weten = beter sturen

Succesvol datagericht sturen draait dus om meer dan data alleen. Je hebt zowel ICT kennis, data-analytische en statistische kennis, als kennis nodig van het domein waarop de data-(analyses) betrekking hebben, zoals financiën, marketing, operations of HR. Tot slot moet je ook de kennis, ervaring, overview én creativiteit hebben om de resultaten van die analyses te vertalen naar concrete plannen en acties voor verbetering van resultaten en weten welke KPI's je daarmee verbetert. Met andere woorden aan welke knoppen je op welke manier moet draaien om welke indicatoren te verbeteren, rekening houdend met de samenhang tussen verschillende indicatoren in verschillende disciplines van de bedrijfsvoering. Dit is precies wat je bij Ondernemersadviseurs aantreft, juist die multidisciplinaire benadering van het datagericht sturen. Als je bij ons een abonnement Performance-diensten hebt, beschik je op structurele basis over al deze knowhow en tools. Heb je zo'n abonnement (nog) niet, dan kun je onze Business data-analytics experts voor advies inschakelen:

Ook datagericht sturen?

Of heb je een bepaalde vraag over hoe business data-analytics op jouw bedrijf is toe te passen? wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze nevenstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.


Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Dimitri Bessems

Dimitri wordt als data-analist en data-engineer ingezet bij het vertalen van KPI- en datamodellen in online sturingstools, beheer en interpretatie ervan.

Team Ondernemersadviseurs

Maarten Reintjens

Maarten is gespecialiseerd in de analyse en het ontwerp van de financiële KPI- en datamodellen die als input dienen voor de bouw van de sturingstools.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David wordt als ervaren risk- en creditmanager ingezet in de analyse en het ontwerp van datamodellen voor risico- en debiteuren-indicatoren en KPI's.

Team Ondernemersadviseurs

Dominique Nelissen

Dominique wordt als HR specialist ingezet bij de analyse en ontwerp van personele KPI- en datamodellen die als input dienen voor de bouw van de sturingstools.

Team Ondernemersadviseurs

Henk Ceha

Henk wordt ingezet bij de analyse en ontwerp van marketing, markt- en verkoop KPI- en datamodellen, en bij signalering, interpretatie en sparring.

Ook datagericht sturen?

Of heb je een bepaalde vraag over hoe business data-analytics op jouw bedrijf is toe te passen? wil je er juist op anticiperen? Stel dan direct je vraag hieronder! Eén van onze onderstaande adviseurs zal dan contact met je leggen. Je kunt ook direct een online consult inplannen.Vraag onze adviseurs!

Team Ondernemersadviseurs

Dimitri Bessems

Dimitri wordt als data-analist en data-engineer ingezet bij het vertalen van KPI- en datamodellen in online sturingstools, beheer en interpretatie ervan.

Team Ondernemersadviseurs

Maarten Reintjens

Maarten is gespecialiseerd in de analyse en het ontwerp van de financiële KPI- en datamodellen die als input dienen voor de bouw van de sturingstools.

Team Ondernemersadviseurs

Mr. David van der Veer

David wordt als ervaren risk- en creditmanager ingezet in de analyse en het ontwerp van datamodellen voor risico- en debiteuren-indicatoren en KPI's.

Team Ondernemersadviseurs

Dominique Nelissen

Dominique wordt als HR specialist ingezet bij de analyse en ontwerp van personele KPI- en datamodellen die als input dienen voor de bouw van de sturingstools.

Team Ondernemersadviseurs

Henk Ceha

Henk wordt ingezet bij de analyse en ontwerp van marketing, markt- en verkoop KPI- en datamodellen, en bij signalering, interpretatie en sparring.