Cockpit voor beter sturen en presteren

De Ondernemerscockpit

Cockpit voor beter sturen én presteren

Bekijk deze diensten


Vraag een offerte aan
Cockpit voor beter sturen en presteren

De Ondernemerscockpit

Cockpit voor beter sturen én presteren!

Vraag een offerte aan

Onze diensten

Je bedrijf besturen zoals je auto

Zou dat niet mooi zijn? Met een dashboard van cijfers en klokjes voor prestaties en gezondheid van je auto (lees: bedrijf). Met waarschuwingslampjes en actie-adviezen in urgentiekleuren. Met navigatie voor de beste route naar je doel. Dat kan dus met onze Ondernemerscoackpit, zodat je eenvoudiger en zekerder (nog) beter je bedrijf kunt runnen:

Management dashboard

Al je cijfers met analyses 24/7 inzichtelijk

Vergelijking met elke andere periode

Key Performance Indicator (KPI) analyses

Sturen met inzicht én overzicht
Bekijk

Prognoses & monitoring

Prognoses op basis van data en plannen

Vergelijking met realisatie per periode

Automatische bijstelling o.b.v. realisatie

Goede grip op plan én uitvoering
Bekijk

Signalering & sparring

Alerts op basis van signaalwaarden

Periodieke performance-advies sessie

Advies en begeleiding bij verbeteracties

Alerts én acties voor verbetering
Bekijk

Onze diensten

Je bedrijf besturen zoals je auto

Zou dat niet mooi zijn? Met een dashboard van cijfers en klokjes voor prestaties en gezondheid van je auto (lees: bedrijf). Met waarschuwingslampjes en actie-adviezen in urgentiekleuren. Met navigatie voor de beste route naar je doel. Dat kan dus met onze Ondernemerscockpit, zodat je eenvoudiger en zekerder (nog) beter je bedrijf kunt runnen:

Management dashboard

Al je cijfers met analyses 24/7 inzichtelijk

Vergelijking met elke andere periode

Key Performance Indicator (KPI) analyses

Sturen met inzicht én overzicht
Bekijk

Prognoses & monitoring

Prognoses op basis van data en plannen

Vergelijking met realisatie per periode

Automatische bijstelling o.b.v. realisatie

Goede grip op plan én uitvoering
Bekijk

Signalering & sparring

Alerts op basis van signaalwaarden

Periodieke performance-advies sessie

Advies en begeleiding bij verbeteracties

Alerts én acties voor verbetering
Bekijk

Jouw winst

Beter sturen

Hoe actueler, completer en gerichter de data zijn waarop je stuurt, hoe efficiënter én effectiever je stuurt.

Eenvoudiger managen

Het managen wordt eenvoudiger en geeft meer rust als je beschikt over actuele en zeer gerichte data.

Beter presteren

Als je beter en ook nog eens gerichter en eenvoudiger kunt sturen, leidt dat ook tot een betere performance.

Management dashboard

Sturen met inzicht én overzicht

Meten=weten. Sturen op de juiste actuele data is cruciaal voor duurzaam succes. Echter, die data komen uit verschillende bronnen, intern en extern, bevatten zowel financiële, commerciële, organisatorische als kwaliteitsparameters én staan in verband met elkaar. Wij brengen dit bij elkaar in één all-in-one KPI dashboard in 3 stappen:

Management dashboard

Sturen met inzicht én overzicht

Meten=weten. Sturen op de juiste actuele data is cruciaal voor duurzaam succes. Echter, die data komen doorgaans uit verschillende bronnen, intern en extern, bevatten zowel financiële, commerciële, organisatorische als kwaliteitsparameters én staan in verband met elkaar. Wij brengen dit bij elkaar in één all-in-one KPI dashboard in 3 stappen:
KPI-model ontwikkelen

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators (KPI's) zijn de "knoppen waaraan je kunt draaien" om je prestaties te sturen. Deze kun je indelen in financiële, commerciële, organisatorische en kwaliteitsfactoren, ook wel "metrics" genoemd. Een management dashboard start met het ontwikkelen (en onderhouden) van dit KPI-model voor jouw bedrijf. 

KPI dashboard op maat

Het KPI model bevat alle KPI's, hoe ze worden berekend en hoe ze samenhangen. Om dit te vertalen naar een online KPI dashboard wordt bepaald welke data en welke bronnen cq. systemen nodig zijn om deze KPI's steeds automatisch te kunnen berekenen en vervolgens 24/7 online te kunnen rapporteren en visualiseren.
Benchmark databronnen koppelen

Automatiseren datastromen

Als op basis van de voorgaande stap het online KPI dashboard is gebouwd worden de databronnen eraan gekoppeld die voor dat dashboard nodig en in gebruik zijn, zoals administratieve, personele, marketing, webshops, analytics, kwaliteits-, klant-  en kassasystemen. Dit zorgt voor een actueel online KPI dashboard op maat.

Prognoses & monitoring

Goede grip op plan én uitvoering

Prognoses hebben een 2-ledige functie: ze moeten maximaal motiverend zijn maar. ook realistisch voorspellend. Of te wel gebaseerd op eigen doelen en plannen, maar ook op echte data, datapatronen en datarelaties. Prognoses vormen de basis waarmee je je prestaties kunt monitoren. Deze P&M-cyclus draaien wij met jou steeds in 3 stappen:

Prognoses & monitoring

Goede grip op plan én uitvoering

Prognoses hebben een 2-ledige functie: ze moeten maximaal motiverend zijn maar. ook realistisch voorspellend. Of te wel gebaseerd op eigen doelen en plannen, maar ook op echte data, datapatronen en datarelaties. Prognoses vormen de basis waarmee je je prestaties kunt monitoren. Deze P&M-cyclus draaien wij met jou steeds in 3 stappen:

Prognose-monitor model

Met de ontwikkeling van het prognose-monitor-model wordt de basis gelegd voor steeds beter worden prognoses naarmate je meer data beschikbaar krijgt. Plannen op basis van aannames worden zo steeds meer vervangen door echte data, datapatronen en -relaties als basis voor prognoses, zodat je bedrijf steeds beter voorspelbaar wordt.

Plannen en monitoren met echte data

Toevoegen aan dashboard

Als het prognose-monitor-model ontwikkeld is en gevuld met de eerste data, wordt het aan je Management dashboard toegevoegd. Op die manier kun je alle gerealiseerde KPI's op het dashboard ook direct vergelijken met je prognoses. Zo heb je altijd je eigen benchmark die nog met bijvoorbeeld  marktcijfers kan worden uitgebreid.
Data uit meerdere bronnen combineren

Automatiseren datastromen

Net als voor de gerealiseerde KPI's op het Management Dashboard geldt ook voor de geprognosticeerde versie van die KPI's, dat de databronnen die gebruikt worden voor die prognoses hieraan gekoppeld worden. Naast de reeds bovengenoemde bronnen kunnen dat hier bijvoorbeeld ook marktcijfers zijn. Zo blijft ook dit model actueel.

Signalering & sparring

Alerts én acties voor verbetering

Van meten=weten naar actie. Daar waar het Management Dashboard aangeeft hoe je het doet op alle KPI's en onze Prognoses & Monitoring service dit vergelijkt met je plan, zet onze Signalering & sparring service dit meetmateriaal concreet om in hoe, wanneer, welke acties op welke punten nodig zijn. Dit doen we steeds in cycli van 3 stappen:

Signalering & sparring

Alerts én acties voor verbetering

Van meten=weten naar actie. Daar waar het Management Dashboard aangeeft hoe je het doet op alle KPI's en onze Prognoses & Monitoring service dit vergelijkt met je plan, zet onze Signalering & sparring service dit meetmateriaal concreet om in hoe, wanneer, welke acties op welke punten nodig zijn. Dit doen we steeds in cycli van 3 stappen:

Signaleringstools instellen

Allereerst bepalen we samen met jou welke KPI-signaalwaarden voor jouw bedrijf de kritische grenzen zijn voor het ondernemen van acties. Op basis hiervan stellen we automatische alerts in die ook al mogelijke consequenties en acties ter verbetering aandragen. Signaalwaarden kunnen uiteraard ook worden  bijgesteld. 
Datatesting van het prognosemodel

Maandelijkse adviessessies

De automatische signaleringsalerts bevatten al beknopte suggesties voor wat er op welke KPI's verbeterd zou moeten worden. In de maandelijkse sparrings- en adviessessies werken we deze samen uit tot concrete acties en tijdslijnen, waarin wij onze ervaring, creativiteit én multidisciplinaire knowhow graag inbrengen.
Groeifinanciering voor scale-ups

Acties voor verbetering

De verbeteracties die op basis van de signaleringstools worden bedacht tijdens de maandelijkse performance adviessessies, moeten vervolgens met de juiste kennis en kunde worden gepland en uitgevoerd. Jouw vaste Performance coach zal je daarbij begeleiden en waar gewenst onze juiste specialisten inbrengen.
Reviewscores Ondernemersadviseurs

8.9

voor klantgerichtheid

9.5

voor prijs-kwaliteit verhouding

8.9

voor toegevoegde waarde

Vraag hier je offerte aan!

Van onze performance tools & coaching kun je vooreen vaste maandprijs gebruik maken op basis van een abonnement voor 1, 2 of 3 jaren. De hoogte van die prijs hangt af van je eigen wensen en bedrijfskenmerken die je in onderstaand offerte-aanvraag formulier al globaal kunt invullen. Nadat we deze hebben ontvangen, krijg je van ons al een indicatieve maandprijs. Vervolgens hebben we een intake-gesprek, fysiek of online, om nog beter inzicht te krijgen en zo tot definitieve abonnementsprijs te komen. Samengevat

Cockpit voor beter sturen en presteren

Management dashboard

Sturen met inzicht én overzicht

Prognoses & monitoring

Goede grip op plan én uitvoering

Signalering & sparring

Alerts en adviezen voor verbeteracties

Vraag hier je offerte aan!

Van onze performance tools & coaching kun je voor een vaste maandprijs gebruik maken op basis van een abonnement voor 1, 2 of 3 jaren. De hoogte van die prijs hangt af van je eigen wensen en bedrijfskenmerken die je in onderstaand offerte-aanvraag formulier al globaal kunt invullen. Nadat we deze hebben ontvangen, krijg je van ons al een indicatieve maandprijs. Vervolgens hebben we een intake-gesprek, fysiek of online, om nog beter inzicht te krijgen en zo tot definitieve abonnementsprijs te komen. Samengevat

Cockpit voor beter sturen en presteren

Management dashboard

Sturen met inzicht én overzicht

Prognoses & monitoring

Goede grip op plan én uitvoering

Signalering & sparring

Alerts en adviezen voor verbeteracties

Ook interessant?

Administratieve diensten

Actuele administratieve basis voor minder geld

Advies in elke discipline van ondernemen

Advisering op elk terrein

Elke expertise op afroep beschikbaar

Ook interessant?

Administratieve diensten

Actuele administratieve basis voor minder geld

Advies in elke discipline van ondernemen

Advisering op elk terrein

Elke expertise op afroep beschikbaar